1968

réžia: Jaro Vojtek  / 9. november 2022

V roku 1968 vypuklo štiepenie v ŠtB, rozdelilo sa na dve krídla: proreformné a konzervatívne. Konzervatívne krídlo členov ŠtB žiadalo vstup vojsk Varšavskej zmluvy do krajiny. Konzervatívne politické sily, podliehajúce sovietskemu vplyvu presadili za nového námestníka pre Štátnu bezpečnosť svojho vplyvového agenta, plk. Viliama Šalgoviča, CSc., ktorý bol k 1. júnu 1968 vymenovaný do funkcie. Na sovietskej strane v tom čase prebiehali prípravy na operáciu „Dunaj“ – okupáciu spriateleného Československa. Okrem snahy o kompromitácie reformistov, prebiehali organizačné prípravy k puču v radách konzervatívne orientovaných príslušníkov ŠtB. Ako vlastne okupácia prebiehala, akú úlohu zohrala ŠtB, akú úlohu zohral rozhlas a informovanosť vôbec? Popisuje dôležitosť získania kontroly nad médiami, obzvlášť po útoku na Šalgovičovu vilu na bratislavských Palisádach pätnástimi mladými ľuďmi po tom, ako v rozhlase zachytili správu o vstupe vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR. Aj napriek ovládnutiu médií vysielali ilegálne vysielače v Košiciach, či Banskej Bystrici, z ktorej sa pravidelne poslucháčom hrdinsky prihovárala redaktorka Ota Plávková.

Rok 1968 je rokom okupácie Československa Varšavských vojsk pod velením vtedajšieho Sovietskeho  Zväzu. O tom vie skoro celý svet, ale v tomto diely odkrývame jednotlivé nepoznané osudy ľudí, ktorí sa postavili voči tejto vojenskej invázií, ale nie sú v povedomí dejín z tohto obdobia. Tento cyklus je výnimočný a iný ako množstvo dokumentov o roku 1968 v tom, že otvára neznáme detailné príbehy ľudí, ktorí otvárajú nové poznanie o týchto udalostiach. Cez optiku ŠtB spoznávame ďalšie nepoznané, proti ľudskosti násilné správanie vtedajšieho režimu,“ Jaro Vojtek.