AGENT KROČA 

réžia: Róbert Šveda  / 14. december 2022

Sir Richard Dearlove vyštudoval históriu na univerzite v Cambridge. V roku 1966 sa stal príslušníkom britskej spravodajskej služby SIS (Secret Intelligence Service), známej ako MI6. Počas svojho pôsobenia na britskom veľvyslanectve v Prahe, riadil v utajení, v rokoch 1973 až 1976 významného agenta ŠtB tzv. „krtka“. Bol ním príslušník československej kontrarozviedky, major Miroslava Kroča. Ich tajnú spoluprácu ukončilo náhle Kročovo úmrtie, po ktorom sa o jeho dvojitom živote náhodne dozvedela samotná ŠtB. Podľa Dearlovea, intenzívna spolupráca Miroslava Kroču s MI6 dlhodobo ochromovala akúkoľvek činnosť ŠtB proti Veľkej Británii a mimoriadnym spôsobom prispela k boju Západu proti Sovietskemu zväzu a jeho východnému bloku počas studenej vojny. Podľa Sira Richarda Dearlovea, ktorého unikátnu výpoveď uvidia diváci vo filme, si Miroslav Kroča za túto činnosť zaslúži ocenenie štátneho vyznamenania in memoriam.

„Hoci táto téma bola pôvodne postavená inak, našla som si v nej to, čo ma osobne najviac zaujíma. Teda vybrala som sa smerom k vzťahu intelektuálnej elity voči ideológii a moci – pretože tento vzorec je napokon univerzálny. A to je len krok k humoru a irónii, ktoré sú vždy premýšľavým a vnímavým ľuďom v oblasti kultúry typicky vlastné. A nebolo tomu inak ani za bývalého režimu. Schopnosť nadhľadu a odstupu predstavovali spôsob vyrovnávania sa s realitou, boli osobnou malou vzburou a tiež formou, ako povedať a zdieľať pravdu… nielen o politickej situácii ale aj o povahe človeka ako takého. Myslím si, že to platí podnes, hoci už za dobrý vtip a vlastné myšlienky sa nechodí do väzenia. O odchode z krajiny pre ich nepochopenie si nie som celom istá,“  Vladislava Sárkány.