AKCIA KAMEŇ

réžia: Michael Kaboš  / 14. september 2022

Akcia Kameň bola jednou z najzákernejších provokačných akcií ŠtB, ktorá bola realizovaná  po komunistickom, politickom puči vo februári 1948. ŠtB vytvorila uprostred lesov, v bezpečnej vzdialenosti od nemeckých hraníc „predsunutú“ falošnú štátnu hranicu, za ktorou boli utečenci vo falošných nemeckých colniciach a úradovniach vypočúvaní a následne ako nedôveryhodní vracaní späť do Československa, kde boli zadržaní. Historička a bádateľka Václava Jandečková odkrýva príbeh svojho starého otca Ota Tulačku, ktorý riadil ilegálnu prevádzačskú sieť. Jedným z falošných prevádzačov bol príslušník Zboru národnej bezpečnosti Stanislav Liška, ktorý sa spolu s Tulačkom vo filme objaví v  unikátnych, nepublikovaných archívnych záberoch, nakrútených v obci Kdyně pred a po oslobodení americkou armádou.