AKTÍVNE OPATRENIA

réžia: Róbert Šveda  / 2. november 2022

Aktívne opatrenia boli akousi formou psychologickej vojny. Najdesivejšie na nej bolo to, že nebola vedená iba proti zahraničiu, ale často aj proti vlastnému obyvateľstvu. Cieľom aktívnych opatrení bolo  odhaľovať agresívnu, dobrodružnú politiku imperializmu, podporovať politiku odzbrojenia, mierovej koexistencie. Rozkladať a spomaľovať činnosť existujúcich, alebo vznikajúcich vojensko-politických a ekonomických imperialistických zoskupení, vyvolávať rozpory a nedôveru medzi jednotlivými imperialistickými mocnosťami navzájom, ich vládami, predstaviteľmi a inštitúciami. Vyvolávať nedôveru neutrálov a rozvojových krajín k hlavným imperialistickým mocnostiam a naopak. Vytvárať situácie, v imperialistickom tábore vedúce k politickým, hospodárskym, vojenským alebo iným rozporom a krízam. Aktívne opatrenia mali široký záber, od jednoduchých „otravných“ akcií, pri ktorých politikom bez ich vedomia objednávali na dobierku tovary a služby a oni mali následné nepríjemnosti pri vysvetľovaní, že si daný tovar neobjednali, cez dezinformačné kampane až po únosy a atentáty. Celkovo bolo do Československa unesených približne 25 ľudí a ŠtB z dostupných prameňov uskutočnila alebo pomáhala pri prípravách atentátov. Posledná zdokumentovaná vražda vykonaná na príkaz KGB, bola otrava jedom dimetylsulfát, maďarského defektora Bélu Lapuschnika agentom Alfrédom Petrovičom. Rozsiahlou akciou bol bombový útok na významného exulanta Matúša Černáka, ktorý sa uskutočnil v Mníchove roku 1955. Jeho vražda bola mimoriadnou rozviednou akciou. Aby zabránili vznikajúcej spolupráci a európskej integrácii Nemecka a Francúzska, ktoré by boli v rozpore so zahraničnými záujmami a politikou Moskvy, uskutočnila ŠtB v Štrasburgu atentát na prefekta Andre Tremauda, pri ktorom zahynula aj jeho manželka, za vinníka bola označená neexistujúca neonacistická a pangermánska západonemecká organizácia. Cieľom bolo zabrániť projektu európskej integrácie.

Práca na tomto filme mi pomohla pochopiť súvislosti toho čo sa teraz deje – napríklad u nás doma či na Ukrajine. Vplyv Sovietskeho zväzu na bežný občiansky život a konštrukciu inštitúcií v socialistickom Československu je cítiť dodnes. A neodsúdením a nepotrestaním zodpovedných osôb a režimu sa nám na Slovensku nikdy nepodarilo dokončiť proces tranzície spoločnosti z totalitnej na demokratickú. Myslím si že tento seriál je maličkým krôčikom aspoň pomenovania toho čo nás ešte aj dnes obklopuje,“ Pavol Pekarčík.