MIER NA ZEMI

réžia: Jana Bučka Kovalčíková, Michal Fulier  / 21. december 2022

Mnoho ľudí, do ktorých sa otlačili hrôzy druhej svetovej vojny, sa stali prenasledovateľmi, vyšetrovateľmi a sudcami najväčšieho nepriateľa komunizmu – Cirkvi. Krutosti eštebáckych praktík hrdelných 50. rokov sa v dobe normalizácie v 70. a 80. rokoch preklopili do iných foriem. Veľké tresty a priame týranie sa zmenilo na sofistikovanejšiu hru strachu. Hlavnou líniou druhého dielu o cirkvi je príbeh pátra Michala Grejtovského, ktorý sa dramatickým oblúkom preklápa z pozitívneho hrdinu na antagonistu a horlivého donášača, ktorý mnohým ľuďom “dopomohol” do väzenia, porušoval spovedné tajomstvo, aby zachránil svoju povesť. Po podpise spolupráce s ŠtB sa stal aktívnym a iniciatívnym agentom, ktorý slúžil ŠtB vyše 30 rokov pod krycím menom Miloš. Dvojitá realita je zobrazená v duchovnom svete, kde Grejtovský pôsobil ako duchovný, ktorému ľudia dôverovali a zdôverovali sa mu, a druhá strana odhaľuje niekoľko akcií ŠtB, na ktoré bol nasadený. Ľudia, na ktorých donášal, boli z rôznych sfér, nielen duchovní, ale aj lekári, poštári, herci, študenti. Film popisuje Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris, v rámci ktorého spolupracovali s ŠtB viacerí duchovní.

„Príbehov kolaborujúcich kňazov s ŠtB bolo nepočetne veľa. Vybrali sme si príbeh pátra Michala Grejtovského, nenápadného, ktorý v skrytosti a pokrytectve napáchal veľa zlého. Takmer nikto si na neho dnes nepamätá, ale tragicky zmenil mnohým ľuďom život a jeho následky si nesú ešte aj dnes ich potomkovia. Pokladáme za veľmi dôležité odhaľovať aj takýchto zabudnutých zločincov a jednoznačne odsúdiť zlo, ktoré nemožno relativizovať. Hľadali sme odpoveď na otázku – Prečo? V tejto jednoduchej otázke je skrytý význam boja medzi dobrom a zlom. Naproti tomu bolo aj veľa tichých hrdinov, ktorí čelili hrozbám združenia Pacem in terris, ktoré bolo predĺženou rukou zločineckej organizácie ŠtB, ktorá sa snažila rozkladať spoločnosť. Minulosť je pred nami, pretože v presahu do dneška vidíme jasné dôkazy pretrvávajúcej štruktúry ŠtB,“ Jana Bučka Kovalčíková, Michal Fulier.