ŠTB NA ĽADE

réžia: Tomáš Dušička  / 5. október 2022

Pri vývoji každého štátu zohráva šport mimoriadne významnú úlohu. Aj preto sa v socialistickom Československu stal veľmi rýchlo nástrojom štátnej moci a bol využívaný na propagandistické účely. Športovci a športoví úradníci mohli relatívne často cestovať do zahraničia a pre Štátnu bezpečnosť sa tak stali zdrojom cenných spravodajských informácií. Medzi československými športovcami mali zrejme najvýraznejšie postavenie československí hokejisti. Majstri sveta z rokov 1947 a 1949 a miláčikovia národa patrili medzi absolútnu svetovú športovú špičku. O tom, že bola ŠtB priamo prepojená so športovcami, jasne hovorí aj skutočnosť, že mnohí z nich vnímali ŠtB ako nutnú súčasť svojej práce. Spolupráca a podávanie hlásení boli povinnou jazdou, ktorej sa vyhol máloktorý vrcholový športovec. K ŠtB mali blízko obzvlášť športoví funkcionári, či už chceli alebo nie. Agentmi ŠtB boli viacerí československí športoví komentátori. Film popisuje fenomén emigrácie športovcov prostredníctvom elitného hokejistu Václava Nedomanského, pozadie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 1969 prostredníctvom výpovedí Jána Glonku, Dáriusa Rusnáka, Miroslava Ihnačáka, Milana Kuželu. Napriek obrovskej snahe ŠtB sa medzi rokmi 1948 a 1989 podarilo emigrovať 271 československým športovcom. Medzi nimi bolo 47 hokejistov a mnohí z nich mali aj po úteku veľmi úspešnú kariéru.

„To, ako dokážeme pochopiť a spracovať svoju minulosť výrazne ovplyvňuje aj našu budúcnosť. Platí to pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť. Slovensko sa pritom so svojou minulosťou často vysporiada tým, že pred ňou jednoducho zatvorí oči. ŠtB je pritom jedna z tém, ktorej by sa naša spoločnosť mala čo najskôr postaviť tvárou. Aj keď sa totiž môže zdať, že ide o minulosť – v skutočnosti výrazne zasahuje do našich životov dodnes. Seriál ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ preto vnímam ako jeden z prvých krokov na ceste k pochopeniu a prijatiu našej minulosti. Verím, že aj vďaka tomu bude naša budúcnosť o čosi lepšia,“ Tomáš Dušička.