TIENE ŠTB  

réžia: Lukáš Diko, Braňo Špaček  / 1. február 2023

V dobe likvidácie ŠtB čelili jej príslušníci obavám z možného otvárania minulosti, existenčnej budúcnosti, novému mediálnemu záujmu a profesijným previerkam. Role sa nečakane obrátili a oponenti sa náhle dostali do pozície víťazov. V novej situácii zostali nepripravení, ŠtB poznali iba z osobnej skúsenosti. O fungovaní, pozadí, štruktúre, dokumentoch, zväzkoch, informáciách nevedeli prakticky nič. Spoločnosť si s úľavou užívala oslobodenie od strachu a minulosť spolu s ŠtB nechala za sebou. Príbeh Štátnej bezpečnosti sa jej zrušením 15. 2. 1990 neskončil. Zostali bývalí príslušníci a ich dedičstvo: poškodení ľudia, krajina a dokumenty. Dopady existencie ŠtB sú cítiť dodnes. Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení si ju zopakovať. Poznávať svoju minulosť, alebo urobiť silnú čiaru, zabudnúť a začať znova? Posledný film série naznačuje ako sa spoločnosť v ČSFR a neskôr v oboch samostatných štátoch snažila vysporiadať sa s dedičstvom ŠtB. 2. septembra 1991 vydal minister vnútra Ján Langoš rozkaz o zriadení prvého Útvaru Federálneho ministerstva vnútra pre dokumentáciu a vyšetrovanie činnosti ŠtB.  Dlho chýbala ochota štátu, umožniť občanom prístup k dokumentácii ŠtB. Dokumenty boli roky utajené. Na Slovensku mala materiály ŠtB dokonca Slovenská informačná služba, až Národná rada Slovenskej republiky prijala 19. 8. 2002 zákon 553/2202 Zb. o sprístupnení dokumentov bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a založení Ústavu pamäti národa.

Filmových stvárnení o roku 1989 bolo veľa. Avšak tento cyklus, ako aj pri ostatných dieloch rozpráva o veciach z pohľadu vtedajšej ŠtB a otvára tým aj nové súvislosti, príbehy a fakty. Na revolučný rok sa pozeráme s absurdným príbehom, ktorý akoby zázrakom posunul dianie v tých dňoch dopredu. Niekedy aj nepochopiteľné súvislosti vo vypätých situáciách zohrávajú dôležitú úlohu,“ Jaro Vojtek.